KRIIDIVARV.EE e-poest ostetud kaupade tagastamine

Kvaliteetsete kaupade tagastamine vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksile ja Leedu Vabariigi valitsuse otsusele (2014-07-22) jaekaubanduse reeglite ja jaekaubanduse reeglite kinnitamise kohta. Juhul kui tarbija sõlmib ostu-müügilepingu (edaspidi “leping”) üksnes sidevahendi abil (kaugleping) ja ei saa seetõttu kasutada oma seadusest tulenevat õigust kontrollida kaupa ja hinnata osutatud teenuste olemust enne lepingu sõlmimist, on tal õigus ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest müüjale kirjalikult 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Kui ostja on ostnud ühe lepingu alusel mitu kaupa, on tal õigus taganeda kõigist ühe lepingu alusel ostetud kaupadest või ainult mõnest ühe lepingu alusel ostetud kaubast. Kirjaliku taotluse 14 (neljateistkümne) päeva pikkune tähtaeg hakkab kulgema alates kauba(de) üleandmisest ostjale või tema volitatud esindajale ning seda ei pikendata ega seostata mingil viisil kauba üleandmise või tagastamisega müüjale või mõnele muule isikule mis tahes põhjusel, mis ei sõltu müüjast. Ostetud kvaliteetkaupu võib tagastada 14 päeva jooksul, kui:

  • tagastatud toode on puhtas originaalpakendis;
  • toode on kasutamata ja kahjustamata;
  • toode on heas seisukorras (etiketid on terved, kaitsekiled, kotid jne);
  • tagastatud toode on täielikult töökorras koos kõigi tootja esitatud dokumentidega;
  • tootega on tagastamisel kaasas ostutõend.

Kvaliteetset kaupa ei saa tagastada.

Kauba tagastamine ebakvaliteetse kauba ostmise korral ja muudel juhtudel vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksile ja Leedu Vabariigi valitsuse otsusele (2014-07-22) jaekaubanduse reeglite ja jaekaubanduse reeglite kinnitamise kohta.

Juhul, kui toote tagastamise põhjuseks on ebakvaliteetse toote ostmine, kohustume asendama ebakvaliteetse toote omal kulul ebakvaliteetse tootega või tagastama toote eest makstud raha, kui tootja teenindus kinnitab, et toode on ebakvaliteetne tootja süü tõttu, st kui ei ole tuvastatud ebakorrapärasusi, kahjustusi, välja vahetamata osi, ostetud toote ja tagastatud toote seerianumbrit jne.