KRIIDIVARV.EE e-poe privaatsuspoliitika

 1. Üldine teave

1.1 Käesolev poliitika kehtib kõigi isikuandmete suhtes, mida te meile edastate ja mida me kogume ja töötleme, kui kasutate veebilehte www.kriidivarv.ee (edaspidi “KRIIDIVARV.EE”), mille omanik ja haldaja on BENGUS, UAB, juriidilise isiku kood 305598654, registrijärgne aadress Architektų g. 176-51, LT-04206 Vilnius, Leedu (edaspidi “meie” või “BENGUS”).

1.2 BENGUS, UAB austab teie privaatsust ja kaitseb teie poolt meile esitatud või teie poolt kogutud isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatule. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.

 1. Andmete esitamine

2.1 Te peate esitama tellimuse või registreerimisvormil enda kohta täielikud, täielikud ja õiged andmed. Kui te esitate ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on meil õigus teie registreerimine või tellimus tühistada või piirata teie juurdepääsu veebipoele. Kui teie andmed muutuvad, ajakohastage neid viivitamatult.

 1. Otseturundus

3.1. Me kasutame ja töötleme teie andmeid (e-posti aadress ja telefoninumber) otseturunduse eesmärgil teie nõusoleku alusel, mida väljendate, märkides veebilehe KRIIDIVARV.EE registreerimisvormil, et olete nõus otseturundussõnumite saamisega;

3.2. Teil on alati võimalus tellimusest loobuda, järgides uudiskirjas olevaid linke. Kui olete KRIIDIVARV.EE veebisaitidel registreeritud, saate oma kontole sisse logides hallata oma privaatsusseadeid ja nõusolekut otseturundusega.

 1. Valikuvabadus

4.1 Teie otsustate, mida avalikustada. Kui te otsustate oma andmeid mitte avaldada, kaotate juurdepääsu mõnele KRIIDIVARV.EE veebisaidi ressursile. Näiteks kasutajad, kes otsustavad mitte tellida tasuta uudiskirju, ei saa eksklusiivseid pakkumisi, teavet erinevate kampaaniate ja loteriide kohta.

 1. Taotluste esitamine

5.1. Kasutame ja töötleme teie andmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja sõnumitekst) päringute haldamiseks ja neile vastamiseks teie nõusoleku alusel, mida väljendate oma isikuandmete ja sõnumi sisestamisega KRIIDIVARV.EE veebisaidil asuvasse päringuvormi. Kui te neid isikuandmeid ei esita, ei saa BENGUS, UAB teie päringule vastata.

 1. Registreerimine

6.1. Me kasutame ja töötleme teie andmeid (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber) teie KRIIDIVARV.EE konto haldamiseks teie nõusoleku alusel, mida väljendate oma isikuandmete sisestamisel KRIIDIVARV.EE veebisaidil uue konto registreerimisel. Kui te ei täida nõutavaid registreerimisvälju, ei saa BENGUS, UAB luua teie kontot.

 1. Kandidaatide isikuandmed

7.1 Me töötleme nende kandidaatide isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, CV, kaaskiri, ametikoht jne), kes on saatnud oma CV otse meile e-posti teel või tööportaalide kaudu või kes on esitanud oma CV KRIIDIVARV.EE veebilehe kaudu, et võimaldada meil viia läbi valikuprotsessi ametikohale. Me töötleme neid kandidaatide isikuandmeid nõusoleku alusel. Me säilitame kandidaatide isikuandmeid nii kaua, kuni konkreetse ametikoha valikuprotsess on käimas. Pikema aja jooksul säilitatakse andmeid ainult siis, kui kandidaadi nõusolek on saadud.

7.2. Töökohale valiku tegemisel töötleme ainult kandidaatide isikuandmeid, mis on seotud kvalifikatsiooni, kutseoskuste ja äritegevusega seotud omadustega. Me ei kogu ega töötle kandidaatide erilisi isikuandmeid.

 1. Andmete säilitamisperiood

8.1 Me töötleme ja säilitame kõiki teie isikuandmeid mitte kauem, kui on vaja käesolevas eeskirjas sätestatud eesmärkidel.

8.2. Me säilitame teie registreerimisandmeid nii kaua, kui teil on KRIIDIVARV.EE veebisaidil kehtiv konto.

8.3 Me säilitame teie päringuandmeid nii kaua, kui päringut töödeldakse, ja 3 aastat pärast nõustamist.

8.4 Konkreetsele töökohale BENGUS, UAB-s toimuva valikuperioodi lõppedes kustutame kandidaatide saadetud CV-d ja muud andmed, välja arvatud juhul, kui oleme saanud kandidaadilt nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks pikema aja jooksul, et saaksime pakkuda töökohta. Sellisel juhul säilitame kandidaadi isikuandmeid kuni 1 aasta alates hetkest, mil me need andmed saame.

 1. Andmete edastamine

9.1. Me võime edastada teie isikuandmeid töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes pakuvad teie poolt KRIIDIVARV.EE veebipoodidest tellitud kaupade või teenuste tarnimist, osutamist või muid teenuseid, mis on seotud teie tellimuse nõuetekohase täitmisega. Me võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes abistavad meid KRIIDIVARV.EE veebipoe haldamisel ja selles sisalduvate andmete säilitamisel, samuti otseturundusteenuste pakkujatele. Selliste isikute hulka võivad kuuluda andmebaasi tarkvara pakkujad, andmebaaside haldusteenuste pakkujad, pilveteenuste pakkujad jne. Teie isikuandmeid võidakse avaldada ka kohtutele, kohtutäituritele, õiguskaitseasutustele, riiklikule maksuametile või muudele Leedu Vabariigis õigustatud huvi omavatele kolmandatele isikutele seadusega sätestatud juhtudel ja korras.

 1. Lingid teistele veebilehtedele

10.1 Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse KRIIDIVARV.EE veebilehe suhtes. Koduleht võib sisaldada linke veebilehtedele, mis ei ole hõlmatud käesoleva privaatsusavaldusega. Kui lahkute meie veebilehelt, lugege palun teiste veebilehtede privaatsusavaldusi, mis võivad teie isikuandmeid kasutada.

 1. Küpsised

11.1. KRIIDIVARV.EE võib teie arvutisse panna küpsiseid. Küpsis on väike andmekogum, mida kasutatakse teatud teabe kogumiseks teie arvuti kohta. Näiteks, kui tihti te meie veebilehte külastate, mida te külastades teete. Andmekogumid ei sisalda isikuandmeid, kuid kui te annate meile selliseid andmeid, näiteks registreerudes meie veebisaidil, võib see olla link andmekogumisse kantud teabele. Te saate lubada või keelata küpsiste kasutamise. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid te saate muuta oma brauseri eelistusi, kui soovite küpsiseid mitte aktsepteerida või saada hoiatussõnumi enne nende seadistamist. Lugege oma brauseri juhiseid või uurige nende funktsioonide kohta rohkem. Kui te otsustate küpsiseid mitte aktsepteerida, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle või mõne teise veebisaidi interaktiivseid funktsioone.

 1. Andmekaitse

12.1 Me kohaldame andmete töötlemisel Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seaduses ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud turva- ja töötlemisnõudeid.

12.2 BENGUS, UAB võtab asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada kõigi töödeldavate isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, loata avalikustamise või juurdepääsu eest ning igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 1. Teie õigused

13.1 Teil on järgmised õigused seoses oma isikuandmetega:

taotleda BENGUS, UAB-lt juurdepääsu teie andmetele ja nende parandamist või kustutamist või teie andmete töötlemise piiramist;

õigus esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele;

õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutil loetavas vormis (õigus andmete ülekantavusele);

õigus tühistada nõusolek;

õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

13.2 Neid õigusi saate kasutada, logides sisse oma kontole või võttes ühendust BENGUS, UAB-ga e-posti aadressil info@kriidivarv.ee või tähitud kirjaga aadressil Architektų st. 176-51, LT-04206 Vilnius.

 1. Kehtivus ja muudatused

14.1. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 10/01/2021. Kui me muudame käesolevat privaatsuspoliitikat, avaldame selle ajakohastatud versiooni KRIIDIVARV.EE veebilehel. Privaatsuspoliitika muudatused ja/või täiendused jõustuvad alates nende avaldamisest KRIIDIVARV.EE veebipoes.

14.2. Kui teil on küsimusi käesoleva poliitika sätete kohta, võtke meiega ühendust käesoleva poliitika punktis 13.2 nimetatud e-posti või registreeritud postiaadressidel.

 1. Lõppsätted

15.1 Käesolevat privaatsuspoliitikat reguleerivad Leedu Vabariigi seadused. Kõik erimeelsused seoses nende sätete täitmisega lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse erimeelsused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras. Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsusavalduse kirjelduse kohta, võtke meiega ühendust aadressil info@kriidivarv.ee.